Kas mes esame?

Kauno Medžiotojų Klubo "LĖDAS" istorija

1960 m. susibūrus 14 medžiotojų  buvo priskirti 3 atskiri plotai medžioklei:

1 plotai:
Pietuose: nuo  „Nemuno“ kol. Prienų raj. riba iki Jiesios upės.
Vakaruose: Jiesios upė iki Kauno miesto ribos.
Šiaurėje: nuo Jiesios Kauno m. riba iki kelio Panemunė – Patamulšėlis.
Rytuose: šiuo keliu iki Prienų raj. ribos.

Šį viena iš trijų plotų sudarė 3035 hektarų plotas, tame tarpe 315 ha valstybinių miškų.

2 plotai:
Pietuose: keliu nuo Backininkų per Pakuonį į Kebliškes. Vakaruose: plentu nuo Pakuonio kelio iki Kauno raj. ribos. Šiaurėje: nuo plento Kauno ir Prienų raj. riba iki Nemuno.

Antrą atskirą plotą sudarė 4000 ha.

3 plotai:

Gerdžių girininkijoje

P.S. Medžiotojai medžiojantys šituose plotuose buvo pavadinti  būreliu Nr. 23, jo pirmasis pirmininkas buvo J. Aleksandravičius.

1961 m.  būreliui buvo priskirti šie plotai:

Pietuose: keliu nuo Kunionių kaimo kelio iki Daubarų kelio kryžkelės.
Vakaruose: nuo Daubarų kelio kryžkelės iki Pernaravos m..
Šiaurėje: nuo Pernaravos m. Josvainių keliu iki J.Janonio kolūkio ribos (Šušvės upės). Rytuose: nuo Šušvės upės J.Janonio kol. riba per Svylių mišką.

P.S. Medžiotojai medžiojantys šituose plotuose buvo pavadinti būreliu Nr. 31 (dabartinis klubas „LĖDAS“).

1976 m. stambinant būrelius buvo sujungti būreliai Nr. 23 ir 31, kuriam buvo paliktas vienas Nr. 31 statusas, po kurio laiko palikti tik Josvainių girininkijoje esantys plotai.

 

1993 m. įsteigtas  Kauno medžiotojų klubas „LĖDAS“, kuriam priklausė 2000 ha plotas. Klubui priklausė 43 medžiotojai.

2008 m. klube yra 30 medžiotojų. Klubas turi savo herbą, vėliavą.

Klubo vadovai

Pirmininkas

Mindaugas Prakopimas

Pirmininko pavaduotojas

Ričardas Bardauskas

Finansininkas

Lauras Jankauskas

Kontrolės komisijos pirmininkas

Mindaugas Kurapka

Kontrolės komisijos narys

Linas Vilčinskas

Valdybos nariai:

Mindaugas Prakopimas

Ričardas Bardauskas

Linas Kurapka

Rytis Urba

Donatas Milčius

Klubo nariai

1. Jonas Vaškelis
2. Vaclovas Gintautas Prakopimas
3. Gediminas Prakupimas
4. Mindaugas Prakopimas
5. Žilvinas Ališauskas
6. Linas Vilčinskas
7. Ričardas Bardauskas
8. Valentinas Nastareika
9. Rytis Urba
10. Anatolijus Šabūnin
11. Deividas Staponkus
12. Artūras Lenčiauskas
13. Vaidas Gudavičius
14. Gintas Vilčinskas
15. Leonas Kurapka

16. Mindaugas Kurapka
17. Linas Kurapka
18. Laurynas Jankauskas
19. Vytautas Stankevičius
20. Arvydas Tautkus
21. Žilvinas Kučingis
22. Gediminas Vilimas
23. Olga Tautkuvienė
24. Kęstutis Kurapka
25. Gediminas Kurapka
26. Donatas Milčius
27. Egidijus Stulgiskas
28. Andrius Vaicekavičius
29. Paulius Nastareika
30. Ričardas Paškauskas