MEDŽIOTOJŲ KLUBO "LĖDAS" ISTORIJA

1960 m. susibūrus 14 medžiotojų  buvo priskirti 3 atskiri plotai medžioklei:

1 Plotai:
Pietuose: Nuo  „Nemuno“ kol. Prienų raj. Riba iki Jiesios upės
Vakaruose: Jiesios upė iki Kauno miesto ribos
Šiaurėje: Nuo Jiesios Kauno m. riba iki kelio Panemunė – Patamulšėlis
Rytuose: Šiuo keliu iki Prienų raj. ribos.

Šį viena iš trijų plotų sudarė 3035 hektarų plotas, tame tarpe 315ha. Valstybinių miškų.

2 Plotai:
Pietuose: Keliu nuo Backininkų per pakuonį i Kebliškes
Vakaruose: Plentu nuo pakuonio kelio iki Kauno raj. ribos
Šiaurėje: Nuo plento Kauno ir Prienų raj. riba iki Nemuno

Antrą atskirą plotą sudarė 4000ha.

3 Plotas buvo Gerdžių girininkijoje.

P.S. Medžiotojai medžiojantys šituose plotuose buvo pavadinti  būreliu Nr. 23, jo pirmasis pirmininkas buvo J. Aleksandravičius

1961 m. dar būreliui buvo priskirti šie plotai:

Pietuose: Keliu nuo Kunionių kaimo kelio iki Daubarų kelio kryžkelės.
Vakaruose: Nuo Daubarų kelio kryžkelės iki Pernaravos m.
Šiaurėje: Nuo Pernaravos m. Josvainių keliu iki J.Janonio v. kolūkio ribos (Šušvės upės)
Rytuose: Nuo Šušvės upės J.Janonio v. kol. Riba per Svylių mišką.

P.S. Medžiotojai medžiojantys šituose plotuose buvo pavadinti būreliu Nr. 31 (Dabartinis klubas "LĖDAS")

1976 m. Stambinant būrelius buvo sujungti būreliai Nr. 23 ir 31, kuriam buvo paliktas vienas Nr. 31 statusas, po kurio laiko palikti tik Josvainių girininkijoje esantys plotai.

1993 m. Buvo įsteigtas klubas „LĖDAS“ kuriam priklausė 2000ha plotas. Jį sudarė 43 medžiotojai: sąrašas

2008 m. klube yra 30 medžiotojų. Klubas turi savo herbą, vėliavą: pasižiūrėti.

KLUBO VADOVAI

  LAIKOTARPIS VARDAS PAVARDĖ
1. 1961 - 1962  V. BIRIUKAS
2. 1963 - 1968   A. ŠUKYS
3. 1969 - 1975   J. CELIEŠIUS
4. 1975 - 1976 P. VILČINSKAS
5. 1976 - 1984 J. CELIEŠIUS
6. 1984 - 1988 R. LEIMONTAS
7. 1988 - 1991 V. REPŠYS
8. 1991 - 2009 G. PRAKUPIMAS
9. 2009 - dabar M. PRAKOPIMAS

  

METŲ MEDŽIOTOJAI

  LAIKOTARPIS VARDAS PAVARDĖ
1. 1996 - 1998 MINDAUGAS KURAPKA
2. 1998 - 1999 LEONAS KURAPKA
3. 1999 - 2001 MINDAUGAS KURAPKA
4. 2002 - 2003  EGIDIJUS DARGIS
5. 2003 - 2004  VALDAS KARENGA
6. 2004 - 2005 LAURAS JANKAUSKAS
7. 2005 - 2006 MINDAUGAS KURAPKA
8. 2006 - 2007 EGIDIJUS DAGRIS
9. 2007 - 2008 LINAS KURAPKA
10. 2009 - 2010 EGIDIJUS DAGRIS
11. 2010 - 2011 MINDAUGAS KURAPKA
12. 2011 - 2012 LINAS KURAPKA
13. 2012 - 2013 MINDAUGAS PRAKOPIMAS
14. 2013 - 2014 NERIJUS ŠEDBARAS

P.S. Nerasta pilnai visos informacijos